Valcované profily dlhé

UNP
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1026-1
Tolerancie podľa normy EN 10279 Viac informácií
UPE
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1026-2
Tolerancie podľa normy EN 10279 Viac informácií
UE
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa GOST 8240-47
Tolerancie podľa normy EN 10279 Viac informácií
INP
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1025-1
Tolerancie podľa normy EN 10024 Viac informácií
IPE
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1025-1
Tolerancie podľa normy EN 10034 Viac informácií
IPE A
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1025-1
Tolerancie podľa normy EN 10034 Viac informácií
HEA
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1025-3
Tolerancie podľa normy EN 10034 Viac informácií
HEB
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1025-2
Tolerancie podľa normy EN 10034 Viac informácií
HEM
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1025-4
Tolerancie podľa normy EN 10034 Viac informácií
HEAA
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1025-3
Tolerancie podľa normy EN 10034 Viac informácií

Valcované profily krátke

LNP rovnoramenne
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy EN 10056-1
Tolerancie podľa EN 10056-2
Viac informácií
LNP nerovnoramenné
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy EN 10056-1
Tolerancie podľa EN 10056-2
Viac informácií
T profil
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy EN 10055
Tolerancie podľa normy EN 10055 Viac informácií
Kruhové tyče
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy EN 10060
Tolerancie podľa normy EN 10060 Viac informácií
Štvorhranné tyče
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy EN 10059
Tolerancie podľa normy EN 10059 Viac informácií
Ploché tyče
Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy EN 10058
Tolerancie podľa normy EN 10058 Viac informácií
Široká oceľ
Akosti podľa normy EN 10025
Tolerancie podľa normy EN CSN 425524 (150-520mm)
Viac informácií