Tenkostenné uzavreté profily

Uzavreté profily - Štvorcové
Akosti podľa normy EN 10219-1
Rozmery podľa normy EN 10219-2
Tolerancie podľa EN 10219-2
Viac informácií
Uzavreté profily - Obdĺžnikové
Akosti podľa normy EN 10219-1
Rozmery podľa normy EN 10219-2
Tolerancie podľa EN 10219-2
Viac informácií
Uzavreté profily -
Tvar L
Akosti podľa normy EN 10305-3,-5
Rozmery podľa EN 10305-3,-5
Tolerancie podľa EN 10305-3,-5 Viac informácií
Uzavreté profily -
Tvar T
Akosti podľa normy EN 10305-3,-5
Rozmery podľa EN 10305-3,-5
Tolerancie podľa EN 10305-3,-5 Viac informácií