Valcované profily dlhé - UPE

UPE - menovité hodnoty

Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy DIN 1026-2
Tolerancie podľa normy EN 10279

UPE - Menovité hodnoty

OZNAČENIE MENOVITÉ ROZMERY (mm) PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
h b t1 t2 R1 (mm2) (kg/m)
UPE 80 80 50 4,0 7,0 10 1010 7,90
UPE 100 100 55 4,5 7,5 10 1250 9,82
UPE 120 120 60 5,0 8,0 12 1542 12,10
UPE 140 140 65 5,0 9,0 12 1842 14,46
UPE 160 160 70 5,5 9,5 12 2167 17,01
UPE 180 180 75 5,5 10,5 12 2511 19,71
UPE 200 200 80 6,0 11,0 13 2901 22,77
UPE 220 220 85 6,5 12,0 13 3387 26,58
UPE 240 240 90 7,0 12,5 15 3852 30,23
UPE 270 270 95 7,5 13,5 15 4484 35,20
UPE 300 300 100 9,5 15,0 15 5660 44,40
UPE 330 330 105 11,0 16,0 18 6780 53,20
UPE 360 360 110 12,0 17,0 18 7790 61,20
UPE 400 400 115 13,5 18,0 18 9190 72,20

UPE - Statické hodnoty

OZNAČENIE STATICKÉ HODNOTY
JX.10-4 JY.10-4 WX.10-3 WY.10-3 ix iy
(mm4) (mm4) (mm3) (mm3) (mm) (mm)
UPE 80 107 25,4 26,8 7,98 32,6 15,9
UPE 100 207 38,2 41,4 10,60 40,7 17,5
UPE 120 364 55,4 60,6 13,80 48,6 19,0
UPE 140 599 78,7 85,6 18,20 57,1 20,7
UPE 160 911 107,0 114,0 22,60 64,8 22,2
UPE 180 1353 144,0 150,0 28,60 73,4 23,9
UPE 200 1909 187,0 191,0 34,40 81,1 25,4
UPE 220 2682 246,0 244,0 42,50 89,0 27,0
UPE 240 3599 311,0 300,0 50,10 96,7 28,4
UPE 270 5255 401,0 389,0 60,70 108,0 29,9
UPE 300 7823 538,0 522,0 75,60 118,0 30,8
UPE 330 11008 681,0 667,0 89,70 127,0 31,7
UPE 360 14825 844,0 824,0 105,00 138,0 32,9
UPE 400 20981 1049,0 1049,0 123,00 151,0 33,7